Sloboda izražavanja – Priručnik iz oblasti ljudskih prava, br. 2

Naziv: Vodič za primjenu Člana 10 Evropske Konvencije o ljudskim pravima

Autor: Monica Macovei

Godina: 2004.

„Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, jedan od osnovnih uslova za napredovanje društva i samo-ispunjenje svakog pojedinca.“

Ovi priručnici za ljudska prava zamišljeni su kao praktični vodiči o tome kako Evropski sud za ljudska prava u Strazburu primjenjuje i tumači određene članove Evropske konvencije o ljudskim pravima. Priručnici su namijenjeni prvenstveno pravnicima, posebno sudijama, ali su dostupni i drugim zainteresovanim čitaocima.

Sigurni smo da u ovom priručniku nastavnici koji obrađuju temu slobode izražavanja ili uže slobode informisanja, mogu da pronađu korisne informacije koje će primeniti u nastavi. Priručnik je pisan jezikom razumljivim i onima bez pravnog obrazovanja.

 

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više