Naziv: Vodič za primjenu Člana 10 Evropske Konvencije o ljudskim pravima Autor: Monica Macovei Godina: 2004. „Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, jedan od osnovnih uslova za napredovanje društva i samo-ispunjenje svakog pojedinca." Ovi priručnici za ljudska prava zamišljeni su kao praktični vodiči o tome kako...

Naziv: Nasilje u školama Srbije – Analiza stanja od 2006. do 2013. godine Autori: Dragan Popadić, Dijana Plut, Zoran Pavlović Izdavač: Institut za psihologiju, Beograd Suizdavač: UNICEF, Beograd Godina: 2014. Istraživanje na osnovu kog je nastala ova knjiga, sprovedeno je u sklopu programa Škola bez nasilja – ka sigurnom i...