Predstavljanje godišnjeg izveštaja „Ljudska prava u Srbiji 2021“ – prijave otvorene do sutra

Beogradski centar za ljudska prava organizuje onlajn događaj – predstavljanje godišnjeg izveštaja „Ljudska prava u Srbiji 2021“ koji će se održati u četvrtak, 3. marta 2022. godine 12:00 – 13:30 časova putem ZOOM platforme.

„Izložena neprestanim unutrašnjim političkim tenzijama, traumirana svakodnevnim incidentima, aferama, verbalnim i fizičkim nasiljem, Srbija je postala duboko polarizovano društvo. Godinu za nama obeležili su brojni protesti, štrajkovi i drugi vidovi organizovanja građana čija su prava ugrožena ili povređena kao poslednja mogućnost koja im stoji na raspolaganju. Takođe, 2021. godinu obeležio je i proces izmene Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe koji je okončan usvajanjem teksta ustavnih amandmana krajem godine od strane Narodne skupštine i potvrđivanjem na referendumu početkom 2022. godine“, kaže Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava i dodaje da je osnovni problem koji se prožima kroz sve društvene procese, a svoje najdrastičnije oblike i posledice ispoljava u oblasti ljudskih prava, jeste uporno odbijanje nosilaca vlasti da uspostave suštinski dijalog, pre svega sa građanima. Brojni problemi kada je u pitanju vladavina prava, narušenost principa podele vlasti u kojoj sve jasniji primat preuzima izvršna grana vlasti i urušavanje institucija nastavljeno je i u 2021. godini.

„Iako je Srbija na normativnom planu poslednjih godina ostvarila izvesne pomake u oblasti zaštite životne sredine, rašireno je mišljenje da značajno zaostaje za evropskim i globalnim trendovima. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se Srbija nalazi na devetom mestu u svetu i na prvom mestu u Evropi po broju prevremenih smrti koje se mogu direktno pripisati ili su u vezi sa zagađenjem životne sredine. Ovakvo stanje i nezainteresovanost vlasti da preduzme hitne korake koji će voditi ka rešavanju brojnih problema u oblasti životne sredine bili su povod za ekološke proteste širom Srbije koji su se održavali tokom cele godine“, kaže Tošković.

Zainteresovani treba da potvrde svoje učešće najkasije sutra (2. mart) do 18:00 na imejl pr@bgcentar.org.rs. Prijavljenim učesnicima biće poslat link za pristup i aktivno učestovanje u događaju putem ZOOM platforme. Radni jezik događaja je srpski. Obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

Istraživanje, prevod i publikovanje Izveštaja o stanju ljudskih prava 2020. pomoglo je Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu. Stavovi izneti u Izveštaju ne odražavaju neophodno stavove Ministarstva spoljinh poslova SR Nemačke.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više