Prevencija i odgovor na digitalno (seksualno i rodno zasnovano) nasilje

Naziv: Prevencija i odgovor na digitalno (seksualno i rodno zasnovano) nasilje

Izdavači: Autonomni ženski centar, Beograd

Autorski tim: Eva Horvath, Lilla Kallos, Rachel Andras, Eulalia Pedrola Vives, Tanja lgnjatović, Marina lies, Sonja Cesar, Natasa Bijelić

Godina: 2021.

Ovaj priručnik ima za cilj do unapredi informisanost o digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u emotivnim (intimno-partnerskim) odnosima mladih i da nastavnicima pruži uvid u efikasne i delotvorne preventivne aktivnosti i mere podrške za mlade u okviru obrazovnog sistema.