Priručnik za nastavnike građanskog vaspitanja: Građanska učionica – učimo o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava

Beograd, 23. novembar 2020. godine – Predstavljamo vam Priručnik za nastavnike građanskog vaspitanja: Građanska učionica – učimo o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava.

Ovim priručnikom nastojimo da nastavnike i nastavnice građanskog vaspitanja u srednjim školama podržimo u osmišljavanju, kreiranju i savladavanju koncepata nastave zasnovane na projektnom učenju i istraživanju.

Namena priručnika je da inspiriše nastavnike i nastavnice u primeni projektne nastave.

Priručnik nudi pregled korisne literature za obradu tema ljudskih prava, slobode izražavanja i vladavine prava i nastavne pripreme kao predloge scenarija za izvođenje kvalitetnih časova.

Priručnik je nastao kao produkt onlajn seminara za podršku nastavi građanskog vaspitanja, održanog tokom maja 2020. godine. Zahvaljujući bogatom iskustvu i kompetencijama nastavnika i nastavnica koji su učestvovali na seminaru, iznedredni su materijali i primeri dobre prakse, koji su izdvojeni i uobličeni u onlajn priručnik. Verujemo da će nastavnicima građanskog vaspitanja biti koristan i neophodan alat.

 

Priručnik je nastao u okviru projekta Građanskih inijativa Civic Education for Human Rights, koji je podržan od strane Australijske ambasade u okviru programa DAP.

Za više korisnih materijala za izvođenje nastave građanskog vaspitanja posetite platformu Građanskog vaspitanja.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više