TAGGED: Priručnik za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja

Naziv: Tagged

Priredile: Dr Ljiljana Bogavac i Dušica Popović

Izdavač: Incest Trauma Centar- Beograd

Godina: 2013

Ovaj priručnik namenjen je deci, adolescenkinjama i adolescentima, roditeljima i svim odraslim osobama koje brinu o deci i koje su posvećene da zasluže poverenje deteta, kao i zaposlenima u obrazovnju. Tiče se bezbednosti dece i mladih od sajber nasilja. Celokupan sadržaj podučava o prikladnom online sadržaju, odgovornom ponašanju na internetu i pozitivnoj online komunikaciji, a naročito o osećanjima koja se javljaju kada jedna ili više osoba povređuju drugu. Posebna pažnja je data ulozi posmatrač(ic)a u nasilnoj situaciji i njihovoj odgovornosti.

Ovaj Priručnik je dobio naziv po filmu „Tagged“. Film „Tagged“ je deo programa Vlade Australije za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja. U 2012. godini, nagrađen je zlatnom medaljom na Svetskom Festivalu medija u Hamburgu, i srebrnom medaljom u Njujorku, na Festivalu čije su prestižne nagrade za televiziju i film.