Priručnik za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja i primenu u redovnom nastavnom programu osnovnih i srednjih škola

Naziv: Priručnik za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja i primenu u redovnom nastavnom programu osnovnih i srednjih škola

Priredio i preveo: INCEST TRAUMA CENTAR – BEOGRAD, nosilac Kampanje Saveta Evrope „1 OD 5“ za Srbiju

Naziv originala: YES I AM Stručni časopis za prevenciju seksualnog nasilja

Digitalno nasilje predstavlja ozbiljnu pretnju, posebno za mlade ljude, koji najčešće nemaju dovoljno znanja i veština o zaštiti i bezbednosti na internetu. Korisne savete i informacije o bezbednom korišćenju interneta možete pronaći u ovom priručniku.

 

Tags: