Priručnik sa radionicama za građansko vaspitanje u srednjim školama

Naziv: Priručnik sa radionicama za građansko vaspitanje u srednjim školama

Izdavač: Građanske inicijative

Ovaj priručnik je jedan od rezultata rada u toku Specijalističkog programa za nastavnike/ce Građanskog vaspitanja u srednjoj školi. Ideja o organizovanju Specijalističkog programa za nastavnike/ ce Građanskog vaspitanja nastala je kao rezultat iskustva koje su Građanske inicijative stekle tokom
sprovođenja obuka trenera/ica i nastavnika/ca GV, kao i razvijanja programa i pisanja priručnika iz Građanskog vaspitanja (V, VI razred osnovne škole i III i IV razred srednje). Uočeno je da je nastavnicima/cama Građanskog vaspitanja potrebna dodatna edukacija iz oblasti obrazovanja za demokratiju i građansko društvo, kao i iz veština radioničarskog rada. Sadržaj pilot-programa sačinjen je na osnovu prethodnih iskustava iz raznih aktivnosti sprovođenih u okviru Programa građanskog obrazovanja Građanskih inicijativa, saradnje sa nastavnicima/ cama Građanskog vaspitanja i sa brojnim saradnicima/cama Građanskih inicijativa – stručnjacima za razne oblasti društvenog života.

Tags: