Prepoznaj, promoviši i proširi – priče o uspešnim školama

Naziv: Prepoznaj, promoviši i proširi – priče o uspešnim školama

Urednici: Aleksandar Baucal, Dragica Pavlović Babić

Izdavač: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Publikacija “Prepoznaj, promoviši i proširi – Priče o uspešnim školama” nastala je u okviru projekta “3P – Primeti, promoviši, proširi” koji je UNICEF realizovao u saradnji sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz finansijsku podršku UNICEF kancelarije u Srbiji.

Kada je reč o učenju, iz iskustva drugih zemalja često se postavlja pitanje da li njihovi modeli i prakse mogu da budu dobra rešenja i za obrazovni sistem u Srbiji. Osnovni argument koji se navodi u prilog stavu da ne treba koristiti iskustva drugih zemalja oslanja se na činjenicu da su ekonomska situacija, istorija obrazovnog sistema, „mentalitet“ i druge karakteristike društvenog konteksta različite u odnosu na one koje postoje u Srbiji. Iz tog razloga nastao je stav da prakse koje su se pokazale kao dobre u drugim zemljama neće imati isti efekat kada se primene u Srbiji. Čak može da se desi da dato rešenje ima i negativan uticaj na kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji.