Priručnik za nastavu građanskog vaspitanja: Teaching FOR Democracy

Naziv: Priručnik za nastavu građanskog vaspitanja – Teaching FOR Democracy 

Godina izdanja: 2023.

Izdavač: Građanske inicijative 

Autori: Tatjana Ilić, Zoran Ilić

 

 

 

 

Publikacija je nastala kao deo projekta Programa transformacione saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke “Teaching for Democracy” koji za cilj ima jačanje kapaciteta nastavnika/ca građanskog vaspitanja, sa posebnim fokusom na negovanje demokratskih vrednosti i stavova, kao i razvoja kompe- tencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope kod svih đaka u Srbiji.

Na ovim stranicama ćete moći da istražite i promislite o demokratiji kao principu, o veštinama za 21. vek, demokratskoj kulturi kao modelu ponašanja, metodičkim rešenjima za radionice koje podstiču i razvijaju kompetencije za demokratsku kulturu.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više