UNFPA Serbia: Pojmovnik rodno zasnovanog nasilja posredstvom tehnologije

 

Naziv: Pojmovnik rodno zasnovanog nasilja posredstvom tehnologije 

Autori: Hristina Cvetinčanin Knežević

Godina izdanja: 2022.

 

 

 

 

Rodno zasnovano nasilje počinjeno posredstvom tehnologije (engl. technology-facilitated gender-based violence, skr. TFGBV) pojava je relativno novijeg datuma, koja je pre trideset godina bila gotovo nezamisliva. Kako su informaciono-komunikacione tehnologije postajale sve zastupljenije u našim svakodnevnim životima, do te mere da je sada već teško zamisliti najobičniji dan bez interneta, laptopa, pametnog telefona ili društvenih mreža, tako je i rodno zasnovano nasilje koje se vrši u digitalnom prostoru postajalo sve učestalije.

Podaci ukazuju da je veliki broj žena širom sveta doživeo neki oblik rodno zasnovanog nasilja počinjenog posredstvom tehnologije, kao i da su posebno ranjive devojčice, devojke i mlade žene.

Globalna istraživanja pokazuje da je 58% žena doživelo neki oblik rodno zasnovanog nasilja u digitalnom okruženju, a da se skoro polovina (47%) susrela se i s pretnjama fizičkim i seksualnim nasiljem.

Međutim, iako je rodno zasnovano nasilje koje se vrši posredstvom tehnologije sve učestalije, ne postoji zajednički dogovor u vezi s njegovim definisanjem, kao ni definisanjem njegovih pojavnih oblika.

Pojmovnik koji je pred vama nastao je na osnovu publikacije “Rodno-zasnovano nasilje posredstvom tehnologije – učiniti svaki prostor bezbednim”, koji je Populacioni fond Ujedinjenih nacija objavio u decembru 2021. godine, sa nastojanjem da svu pojmovi budu definisani u skladu sa lokalnim kontekstom u našem region i potkrepljeni primerima koji su nama poznati i bliski.

Pojavni oblici nasilja grupisani su u četiri velike grupe, kako bi se olakšalo snalaženje čitateljki i čitatelja. Ova podela nije konačna niti nepromenjiva, jer se različiti oblici nasilja posredstvom tehnologije često prepliću i prethode jedni drugima. Svaki oblik je opisan, definisan i ilustrovan primerom iz stvarnog života, u cilju njegovog prepoznavanja, ali i ukazivanja na realnu opasnost koju rodno zasnovano nasilje posredstvom tehnologije predstavlja po živote svih, a naročito devojčica, devojaka i žena, kao i rodno varijantnih osoba.