Crtani video o ljudskom uticaju na planetu

Još 2002. godine na Svetskoj konferenciji o održivom razvoju u Johanesburgu istaknuta je potreba da se održivi razvoj integriše u obrazovne sisteme na svim nivoima. Obrazovanje o održivom razvoju trebalo bi da bude interdisciplinarna oblast.

To je izuzetno važno u kontekstu boljeg razumevanja sveta u kojem živimo, sa naglaskom na međusobnu povezanost i kompleksnost problema koji mogu da ugroze našu budućnost i budućnost generacija koje tek dolaze.

Zbog toga je važno da mladi ljudi razumeju važnost borbe za pozitivne promene u životnoj okolini, kao i da steknu veštine koje će im u tome pomoći.

Kada je reč o ovoj temi, preporučujemo kratak crtani film o ljudskom uticaju na prirodu, koji učenici mogu da pogledaju.

⬇️⬇️⬇️
https://www.youtube.com/watch?v=PKj2rU7wFRYFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više