Materijali i resursi na platformi Zavoda prevashodno su namenjeni nastavicima Građanskog vaspitanja u srednjoj školi i to kao vid pomoći pri realizaciji programa za treći i četvrti razred gimnazije. Međutim, po svom sadržaju, resursi i materijali mogu biti interesantna i od koristi svim nastavnicima Građanskog...

Još 2002. godine na Svetskoj konferenciji o održivom razvoju u Johanesburgu istaknuta je potreba da se održivi razvoj integriše u obrazovne sisteme na svim nivoima. Obrazovanje o održivom razvoju trebalo bi da bude interdisciplinarna oblast. To je izuzetno važno u kontekstu boljeg razumevanja sveta u kojem...

Naziv: Climate Change Explained You tube kanal The Daily Conversation Video na eksplicitniji način objašnjava kakve sve opasnosti nose klimatske pormene po našu planetu. Možete ga pustiti učenicima/ama starijih razreda na času kada se bude govorilo o temi klime/održivog razvoja i slično. Video možete pogledati ovde.    ...

Naziv: Zeleni paket - Priručnik za nastavnike Autori: Agnes Boddi Schroth; Aleksandar Šćekić; Andras Keri; Anna Gajer; Anna Schindler; Anna Talik; Atanaska Margaritiva; Barbara Kekusz; Elena Usheva; Gyorgy Bertalan; Honorata Waszkiewicz; Izabela Majstruk; Jacek Schindler; Jelena Belada; Jerzy Sadowski; Jozefa Magdalena Ciszkowska; Judit Heszlenyi Szaszne; Justyna...