Video o klimatskim promenama

Naziv: Climate Change Explained

You tube kanal The Daily Conversation

Video na eksplicitniji način objašnjava kakve sve opasnosti nose klimatske pormene po našu planetu. Možete ga pustiti učenicima/ama starijih razreda na času kada se bude govorilo o temi klime/održivog razvoja i slično.

Video možete pogledati ovde.

 

 

Tags: