Elektronsko nasilje

Naziv: Elektronsko nasilje

Autorke: Stanislava Vučković, Martina Tomić Latinac, Jelena Zejeganović

Izdavač: UNICEF

Dokument je nastao u okviru UNICEF programa „Škola bez nasilja”

Brošura sadrži informacije o tome šta je elektronsko nasilje, kakve su razlike između vršačkog i elektronskog nasilja, vaspitnoj ulozi škole u tom smislu, kao i savete za prevenciju.

 

Tags: