Vodič: Kako do prevencije rizičnog ponašanja učenika – primena interaktivnog učenja

 

Naziv: Kako do prevencije rizičnog ponašanja učenika: vodič za primenu interaktivnog učenja u radioničarskom radu

Izdavači: Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (CEPORA) i Misija OEBS-a u Srbiji

Godina: 2021.

 

Vodič je namenjen kako onim nastavnicima koji se do sada nisu upuštali u radioničarski rad, tako i onim koji imaju višegodišnje iskustvo, a žele da dobiju nove ideje prilagođene radu u COVID i post -COVID „eri”. Ovde se misli prvenstveno na situaciju u kojoj je uživo interakcija između nastavnika i učenika premeštena u onlajn okruženje, te se javljaju značajne teškoće u osmišljavanju aktivnosti koje će biti visoko-interaktivne i koje će u velikoj meri podstaći učenike na sopstveno angažovanje u procesu učenja.

Vodič je napisan tako da vas vodi kroz proces kreiranja visoko-interaktivnih radionica, baziranih na interaktivnom učenju kao posebno efektivnom modalitetu koji omogućava uspešan rad na prevenciji kako u „normalnim” – prepandemijskim uslovima, tako i u izmenjenim okolnostima izvođenja obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima.

Pored vodiča sa koracima koji vas vode do uspešnog radioničarskog rada uz visoku aktivnost učenika, u centralnom delu publikacije autori su priredili i pregled tehnika, vežbi i igri koje vam mogu biti od velike pomoći u konkretnom praktičnom radu.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više