Smernice za nastavnike: Kako prepoznati i suzbiti dezinformacije

Naziv: Smernice za nastavnike: Kako prepoznati i suzbiti dezinformacije

Autor i zdavač: Evropska komsije

 

Ovi materijali namenjeni su za upoznavanje mladih s pojavom dezinformacija. U njima se objašnjava zašto su dezinformacije tako opasne i kako se učenici mogu bolje informirati da bi se od njih zaštitili, a daju se i konkretni primeri za  bliže upoznavanje s tom temom.