REFERENCE FRAMEWORK OF COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE

Naziv: Referentni okvir nadležnosti za demokratsku kulturu 

Godina izdanja: 2018.

Izdavač: Council of Europe 

 

 

 

 

 

Ovaj Priručnik je rezultat široko rasprostranjenih konsultacija i testiranja unutar državama članicama Saveta Evrope i šire. Izgrađen je na principima koji su zajednički našim demokratskim društvima. On određuje alate kojim bi kritičko razumevanje stekli učenici i učenice na svim nivoima obrazovanja, zarad osećaja pripadnost. Kroz ovaj Priručnik učenici i učenice treba da nauče da daju svoje pozitivne doprinose demokratskom društvu u kom žive. Priručnik nudi obrazovnim sistemima zajednički fokus za njihovo delovanje, istovremeno uvažavajući raznovrsnost pedagoških pristupa.

Svrha ovog okvira je da podrži države članice u razvoju otvorenih, tolerantna i raznolika društva kroz svoje obrazovanje. 

Više informacija o samom nastanku ovog dokumenta pronađite na sajtu Saveta Evrope Council of Europe.