Vodič za škole: Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju

Naziv: Vodič za škole: Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju

Vodič priredile: Jelena Vranješević, Borislava Maksimović, Biljana Lajović, Jasmina Nikolić, Marina Bunčić, Gordana Čukuranović, Mirjana Trkulja, Smiljana Grujić, Nevenka Kraguljac, Vesna Radulović, Zlatica Jović,
Tim UNICEF-a i CIP — Centra za interaktivnu pedagogiju

Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju izdalo je priručnik „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju”.

Autori navode da je Vodič situacioni, kontekstualni, ali i individualizovani resurs u kojem ćete naći:

  • predlog strategija i tehnika za unapređivanje kompetencija nastavnika i škole kao institucije za organizovano učenje, negovanje zdravih odnosa, prihvatljive komunikacije, participacije i partnerstva s roditeljima i lokalnom zajednicom;
  • mogućnost da proverite šta je u skladu sa zakonom, šta možemo da uradimo zajedno sa decom, roditeljima i kolegama;
  • smernice ka priručnicima, stručnim prilozima i materijalima za rad nastavnika i odeljenjskih starešina sa učenicima, vršnjačkim timovima, roditeljima;
  • odgovore na pitanja ili inspiriraciju za akciju;
  • ali i šta još treba da učimo…