Finale pilot takmičenja iz Građanskog vaspitanja na Fakultetu političkih nauka

Finale pilot takmičenja iz Građanskog vaspitanja, koje sprovodi Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i saradnju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu (FPN) i Nacionalne asocijacije nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS), završeno je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

U finalu pilot takmičenja učestvovale su ekipe učenika Prve beogradske gimnazije, Gimnazije „Patrijarh Pavle“ iz Beograda i Gimnazije „Vuk Karadžić“ iz Trstenika.

Nakon otvaranja finala, usledio je žreb. Kapiteni tri takmičarske ekipa izvukli su redni broj predstavljanja odgovora na zadatke. Finalisti su imali dva sata da odgovore na zadatak ,,Izazovi odlučivanja”. Zadatak se odnosio na izazove donošenja odluke u zamišljenoj situaciji izgradnje cementare od strane kineskog investitora u regionu Suve planine. Od takmičara se tražilo da sagledaju političke, ekonomske, ekološke i međunarodne aspekte potencijalne investicije. Na predstavljanju odgovora na zadatke, takmičarske ekipe imale su po petnaest minuta da svoje ideje predstave žiriju i publici. Prezentacije su praćene pitanjima žirija, na osnovu kojih je žiri rangirao finaliste.

U okviru pilot takmičenja održano je i predstavljanje Fakulteta političkih nauka. Doc. dr Ivana Radić Milosavljević predstavila je Međunarodne studije, doc. dr Ivan Stanojević Politikološki smer, asistentkinja MA Kristina Milić predstavila je Novinarski smer, o smeru za Socijalnu politiku i socijalni rad govorila je istraživačica-pripravnica MA Tamara Stojanović, dok se u ime studenata obratila studentkinja-prodekanka Andrijana Milivojević. Uvodnu reč imala je prodekanka za studije prvog stepena visokog obrazovanja prof. dr Natalija Perišić. Predstavnici su đake upoznali sa studijama na Fakultetu, mogućnostima prakse i zaposlenja, kao i studentske mobilnosti.

Takmičari su se zatim upoznali sa radom nevladinih organizacija. Učenici su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima ovih organizacija i uvide značaj civilnog društva za demokratiju.

Nakon predstavaljanja nevladinih organizacija usledilo je proglašenje pobednika. Doc. dr Nikola Beljinac sa Fakulteta političkih nauka je u ime žirija istakao da je svaka ekipa uspešno odgovorila na temu, ali je prvo mesto pripalo Prvoj beogradskoj gimnaziji. Drugo mesto zauzela je Gimnazija „Patrijarh Pavle“ iz Beograda, dok je trećeplasirana ekipa bila ekipa iz Gimnazije „Vuk Karadžić“ iz Trstenika. Po proglašenju pobednika, svim učesnicima su dodeljene diplome, organizatorima zahvalnice, a finalistima i njihovim profesorima su uručene simbolične nagrade.

Tokom dva dana takmičenja učestvovalo je osam ekipa od po tri učenika iz: Gimnazije „Patrijarh Pavle“ iz Beograda, Četvrte beogradske gimnazije, Prve beogradske gimnazije, Šeste beogradske gimnazija, Požarevačke gimnazije, Gimnazije „Josif Pančić“ iz Bajine bašte, Gimnazije „Vuk Karadžić“ iz Trstenika i Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Novog Sada.

Izvor: FPN