PIN – program psihosocijalne podrške za mlade

Grad Užice i PIN sprovode program psihosocijalne podrške za mlade.
Prema PIN-ovom istraživanju o mentalnom zdravlju u Srbiji, veliki broj ljudi sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja ne traži stručnu pomoć. Jedan od glavnih razloga za to je autostigma koja podrazumeva uverenja da je traženje stručne pomoći znak da smo manje vredni ili slabi.
Jedan od načina da se prevaziđe ova barijera je da se sa mladima otvoreno priča o mentalnom zdravlju, i da im se pruži siguran prostor u kom mogu da dele svoje brige i da dobiju podršku.
PIN sprovodi program psihosocijalne podrške za mlade baš iz ovih razloga. Žele da stvore siguran prostor u kom će mladi osećati slobodu da govore o svojim problemima, o kojima i ne govore često zbog osude društva.
Sve potrebne informacije možete dobiti putem mejla na office@psychosocialinnovation.net, ili putem telefona na broj 062 888 09 27.
PIN – Psychosocial Innovation Network, sprovodi projekat „Zajedno ka unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici“ uz finansijsku podršku Evropske unije.


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više