Usvojena nova Strategija za mlade

Na inicijativu Krovne organizacije mladih Srbije organizovan je sastanak saveza nadležnih za odabir omladinskog predstavnika i ministra zaduženog za mlade, Huseina Memića.

Po prvi put su predstavnici mladih dobili priliku da razgovaraju o netransparentnom imenovanju omladinskog predstavnika, i obrazlože i dodatno argumentuju stav iznet u zvaničnom dopisu tadašnjem ministru Udovičiću, iz septembra 2022. godine.

Na sednici Vlade Srbije dana 26.01.2023. zvanično je usvojena nova Strategija za mlade.

U srcu nove Strategije su omladinski rad, prostori za mlade, aktivno učešće mladih u društvu i lični razvoj (obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i blagostanje, bezbednost mladih…). Posebna pažnja je posvećena osetljivim grupama mladih i rodnoj ravnopravnosti.

Ovaj dokument određuje prioritete omladinske politike do 2030. godine.

Izradi ovog dokumenta doprinele su Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade, Centar za omladinski rad i Omladinski savez udruženja OPENS Novi Sad. 

Više o samoj strategiji čitajte na: https://bit.ly/3Ybd336Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više