Konkurs za dodelu studentskih nagrada najboljim studentima i studentkinjama sa teritorije Gradske opštine Obrenovac, u školskoj 2022/2023. godini

Veće gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 13. februara 2023. godine, donelo je ODLUKU O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STUDENTSKIH NAGRADA NAJBOLjIM STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI. 

Gradska opština Obrenovac raspisuje konkurs za dodelu čak 50 studentskih novčanih nagrada najboljim studentima/ studentkinjama osnovnih i master studija akreditovanih fakulteta i visokih škola u školskoj 2022/2023.

Uslove za dodelu, kao i iznos i isplatu novčanih nagrada, kriterijum za utvrđivanje rasporeda kandidata i spisak neophodne dokumentacije pronađite klikom na link!

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli gradske opštine Obrenovac i zvaničnom sajtu gradske opštine Obrenovac.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više