NAPOR: Poziv za obuku „Kako osigurati aktivno učešće mladih“

 

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), otvorila je poziv za obuku pod nazivom “Kako osigurati aktivno učešće mladih u organizacijama, klubovima i kancelarijama za mlade?”.

Obuka je namenjena omladinskim radnicima i radnicama koji su aktivni u organizacijama civilnog društva (OCD) i osobama angažovanim u kancelarijama za mlade i omladinskim klubovima, bez obzira na to u okviru koje institucije su osnovane i/ili deluju (KZM, Dom omladine, lokalne ustanove kulture, socijalnog rada, zdravstvene ustanove, gradske i/ili opštinske Uprave i dr).

Obuka će se održati onlajn, i učesnici i učesnice će samostalno, ali interaktivno savladavati gradivo, a jednom nedeljno će imati i praktičan zadatak, koji treba da realizuju u zajednici sa mladima.

Fokus obuke za omladinske radnike i radnice iz OCD je na praktičnim primerima koji su primereni i primenjivi u radu organizacija, dok zaposlenim u omladinskim klubovima i kancelarijama za mlade pruža perspektivu aktivnog uključivanja mladih iz domena za koji su oni odgovorni/e.

Svi polaznici/e obuke koji završe sve predviđene zadatke, dobiće sertifikate od NAPOR-a za primenu standarda dobrovoljnog i aktivnog ućešća mladih u svojim organizacijama/klubovima/kancelarijama za mlade.

Više informacija o obuci, potražite klikom na poziv.

Prilikom prijave potrebno je ispuniti formular na LINKU a rok za prijavu je do 30. marta 2023.

Ova obuka se realizuje u okviru projekta: „Having a voice, having a choice“, a koji se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više