Dilema – veb aplikacija za učenje o higijeni i zdravim obrascima ponašanja

Aplikacija DILEMA pruža priliku deci/učenicima za učenje i širenje znanja o higijeni i zdravim obrascima ponašanja.

Aplikacija sadrži 10 zadataka koji kroz igroliku formu motivišu decu/učenike da uče o značaju održavanja lične i higijene okruženja radi unapređivanja zdravlja, dobrobiti i humanih uslova života. Zadaci su namenjeni deci predškolskog uzrasta i učenicima mlađih razreda osnovne škole, a namenjeni su kako za individualni rad, tako i za rad u manjim i većim grupama, kod kuće ili u školi/predškolskoj ustanovi.

Veb aplikacija DILEMA razvijena je u okviru pedagoške komponente projekta „Jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za implementaciju principa adekvatnog vodosnabdevanja, sanitacije i higijene u zdravstvenim ustanovama, uključujući podršku romskim porodicama u ovim oblastima (WASH)“ koji realizuje UNICEF u saradnji sa Republičkim institutom za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović – Batut“. Dizajn i tehnička rešenja aplikacije razvijena su u saradnji sa Inovacionim centrom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a njeno publikovanje i dostupnost stručnoj javnosti obezbedio je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Saznajte više i isprobajte aplikaciju: https://zuov.gov.rs/aplikacija-dilema/Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više