Poziv za prijavu predavača na onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 2023“

Ove godine se, po četvrti put, održava konferencija pod nazivom Digitalno obrazovanje 2023. Sama konferencija će ovog puta biti održana u onlajn formatu 28. i 29. aprila 2023. godine. Konferencija ima za cilj da na jednom mestu okupi obrazovno-vaspitnu zajednicu, donosioce odluka, organizacije i kompanije.

Kroz dvodnevni program uspostavlja se razmenu znanja, iskustava, izazova i potreba sa lica mesta. Biće prikazani inovativne pristupe u radu i praksama, kao i nastavne metode primene IKT alata u obrazovanju.

Program konferencije

Digitalno obrazovanje 2023 biće organizovano u dva dana onlajn predavanja. Ove godine fokus celokupne konferencije i izlaganja će biti na daljem razvoju digitalnog obrazovanja na svim nivoima, od predškolskog do visokog i u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Prvi dan je rezervisan za sveobuhvatne zajedničke teme poput nacionalnih i evropskih smernica, standarda i preporuka, primera iz regiona i panel diskusiju na trenutno aktuelne teme. Program tokom drugog dana će biti podeljen po nivoima obrazovanja, odnosno 4 paralelna programa namenjena predškolstvu, osnovnom i srednjem, visokom i inkluzivnom obrazovanju.

Detaljnu agendu konferencije možete očekivati krajem marta na zvaničnom sajtu Centra za obrazovne tehnologije. 

Izlaganja će biti na srpskom i engleskom jeziku, a za svakog učesnika konferencije su obezbeđeni sertifikati o učešću.

Prijave su otvorene do 1. aprila 2023. godine, a zvanični link za prijave nalazi se na sajtu Centra za obrazovne tehnologije.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više