21. mart, Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije

Danas, 21. marta, širom sveta se obeležava Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije.

Ovaj dan, 1966 godine, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija proglasila je Međunarodnim danom eliminacije rasne diskriminacije, donevši Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, kao rezultat događaja koji su se dogodili 21. marta 1960. godine, kada je u Šarpvilu u Južnoj Africi, policija otvorila vatru i, pri tom, ubila 69 ljudi, koji su u tom trenutku mirno protestvovali protiv aparthejda.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je ovim povodom, podsetilo na to da je u Srbiji svaka vrsta diskriminisanja zabranjena Ustavom i brojnim zakonima u oblasti pravosuđa, obrazovanja, zdravstvene zaštite, informisanja, kao i međunarodnom konvencijom.

U cilju borbe protiv ksenofobije, rasizma i rasne diskriminacije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izdalo je saopštenje, u kom je rečeno da predrasude i stereotipi, negativni narativi i dezinformacije se dodatno pojačavaju u vreme kriza, što najviše pogađa pripadnike najranjivijih grupa, i zato Vlada Srbije dosledno radi na primeni principa „Da niko ne bude izostavljen“.

U saopštenju se takođe navodi, da su konkretne mere i aktivnosti u oblasti prevencije i zaštite od diskriminacije predviđene antidiskriminacionom strategijom do 2030. godine, kao i pratećim akcionim planom, čiji je cilj eliminisanje društvene nejednakosti. Posebnu ulogu u borbi protiv diskriminacije ima i nezavisno telo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Današnjim danom otpočinje i obeležavanje Nedelje solidarnosti i borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije, koja traje sve do 28. marta. 

Ovom prilikom će širom Srbije biti organizovano mnoštvo događaja i sadržaja, u cilju podizanja svesti o načinima prepoznavanja različitih oblika netrpeljivosti, unapređenja zaštite pojedinaca ili grupa koji pripadaju drugoj rasi ili imaju drugu boju kože, kao i u cilju upoznavanja najmlađih stanovnika sa temom.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više