Otvoren konkurs za projekte mladih u Obrenovcu, Zaječaru, Prokuplju, Vlasotincu i Vladičinom Hanu

Fondacija Ana i Vlade Divac poziva sve neformalne grupe mladih sa teritorija lokalnih samouprava Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han da prijave predloge svojih projekata do 01. novembra 2023. godine.

Omladinski fondovi

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržavaju se omladinski fondovi u izabranim ruralnim zajednicama: Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han.

Projekat Omladinski fondovi realizuje se sa ciljem povećanja učešća mladih u procesima koji ih se tiču u lokalnoj zajednici kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje sami pokreću i vode mladi. Svakim omladinskim fondom upravlja osam članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih sa teritorije te lokalne samouprave.

Ko može podneti predlog projekta Divac omladinskom fondu?

Neformalne grupe mladih od 18 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji lokalnih samouprava Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han.

Ukoliko pripadaš nekoj od osetljivih grupa, kao što su mladi iz seoskih zajednica, žene, Romi i Romkinje, povratnici/ce, gornja starosna granica je 40 godina i imaju prednost prilikom finansiranja ideja.

Šta Divac omladinski fond podržava?

 • Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji lokalnih samouprava Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: aktivizma i volonterizma, kulture, sporta, zdravlja posebno mentalnog zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, migracija, posebno povratka iz EU u Srbiju po sporazumu o readmisiji;
 • Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
 • Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na mlade, posebno u ruralnim  sredinama;
 • Projekte koji doprinese ciljevima Strategije za mlade Republike Srbije (2023 – 2030), kao što su ciljevi:  Mladi su aktivni učesnici društva na svim nivoima, Mladi imaju ravnopravne mogućnosti i podsticaje da razvijaju svoje potencijale i kompetencije, koji dovode do socijalnog i ekonomskog osamostaljivanja, Stvoreni uslovi za zdravo i bezbedno okruženje i socijalno blagostanje mladih
 • Projekte koji se mogu realizovati od 01. decembra 2023. do 31. marta 2024. godine.
 • Prednost prilikom finansiranja imaju projekti koje osmisle i realizuju mladi iz seoskih zajednica, žene, Romi i povratnici, kao i projekti koji u svoje aktivnosti uključuju mlade iz ovih osetljivih grupa.

Šta Divac omladinski fondovi ne podržavaju?

 • Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
 • Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • Honorare za realizatore projekta;
 • Stipendije;
 • Nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme (ozvučenja, kamera, foto aparata i sl.)

Kako i do kada podneti predlog projekta?

 • Zainteresovane grupe mladih mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu preuzeti ovde i poslati ga isključivo kroz popunjavanje formulara u nastavku strane.
 • Predlozi projekata dostavljeni na bilo koji drugi način ili poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 01. novembar 2023. u 16 časova.

Šta nakon prijave predloga projekta?

Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko vaš projekat prođe prvi krug selekcije bićete pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta.

Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora omladinskog fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 01. decembra 2023. do 31. marta 2023.

Predlog projekta možete poslati ovde

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržavaju se omladinski fondovi u izabranim ruralnim zajednicama: Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han. Omladinske fondove implementira Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa izabranim lokalnim samoupravama.

Preuzmite prijavni formular klikom na Link. 

Izvor: Fondacija Ane i Vlade DivacFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više