KOMPAS – priručnik za obrazovanje mladih o ljudskim pravima

Nova verzija priručnika KOMPAS za obrazovanje mladih o ljudskim pravima na srpskom jeziku predstavlja važan korak za unapređenje obrazovanja mladih u Srbiji o ljudskim pravima. Priručnik KOMPAS liderima mladih, nastavnicima i facilitatorima koji sprovode aktivnosti za obrazovanje o ljudskim pravima, bez obzira da li to rade profesionalno ili volonterski, pruža konkretne ideje i praktične aktivnosti za angažovanje, uključivanje i motivisanje mladih da žive, uče i bore se za ljudska prava. On promoviše sveobuhvatnu perspektivu obrazovanja o ljudskim pravima i vidi mlade kao aktere za kulturu univerzalnih ljudskih prava.

Ceo priručnik na srpskom jeziku će uskoro biti dostupan u pdf formatu.

Prevođenje priručnika KOMPAS i njegovo predstavljanje su organizovani u okviru projekta „Obrazovanje mladih u Srbiji o demokratskom građanstvu i ljudskim pravima“, koji finansiraju Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Belgije i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više