POZIV ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU “EMPOWERING YOUTH THROUGH DESIGN THINKING”

Design for Change Srbija vas poziva da se pridružite projektu „Empowering youth through Design Thinking“, koji je podržan od strane Erazmus+ programa, a sprovode Ministarstvo Gozo sa Malte, World Net iz Italije i Vega omladinski centar iz Srbije.
Projekat će trajati do avgusta 2024. godine i ima za cilj da osnaži nastavnike/ce da koriste Design for Change metodologiju u nastavi.
DFC Srbija traži 8 motivisanih nastavnika/ca koji rade sa učenicima od 13 do 18 godina. Odabrani kandidati dobiće:
   1. obuku za korišćenje DFC metodologije za projektnu nastavu, koja će se održati od 29.04.23. do 07.05.23. (7 dana obuke plus dani putovanja) u Pinjoli, Italija. Sve troškove (put, smeštaj, hranu i troškove obuke) snosi organizator.
   2. detaljan priručnik za rad sa učenicima.
   3. mentorska podrška za rad sa decom u školskoj 2023/24.
   4. mogućnost učešća u studijskoj poseti Beogradu, koja će se održati početkom oktobra (biće izabrana 3 učesnika).
   5. svi nastavnici zajedno sa grupom učenika predstaviće svoje projekte na događaju u Beogradu u junu 2024.
   6. dva nastavnika će biti izabrana da učestvuju na evaluacionom sastanku (u trajanju od dva dana) koji će se održati na Malti u julu 2024.
Od izabranih nastavnika se očekuje da:
   1. dobro govori i razume engleski
   2. aktivno učestvuje u obuci u Italiji
   3. u narednoj školskoj godini sa učenicima rade minimalno 30 časova na DFC projektu koji će predstaviti na manifestaciji u junu 2024. DFC metodologija je lako prilagodljiva na časovima Građanskog vaspitanja i odeljenske zajednice, radu Učeničkog parlamenta i drugih sekcija, kao i u skladu sa drugim predmetima  koje mogu u sklopu projektne nastave da rešavaju realne probleme.
   4. aktivno i redovno izveštavaju mentora o svom radu na projektu
Ukoliko vam ovaj projekat zvuči zanimljivo, prijavite se na sledećem linku: do 23.03.23.
Detalje oko programa i puta u Italiju možete pogledati na linku: https://drive.google.com/file/d/1-GRb7F7hIp5HUv-mhQrnpJqnQoD5Hk1A/view?usp=share_link


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više