KOMS Skupština: Novi logo, nove članice, ista misija

Tokom vikenda, od 27. do 29. oktobra 2023. održana je jedanaesta redovna Skupština KOMS.

Povodom održavanja XI Skupštine u Bajinoj Bašti, KOMS je okupio brojne predstavnice i predstavnike KOMS organizacija članica, ali i organe KOMS (Upravni i Nadzorni odbor KOMS, kao i Sekretarijat i Predsedništvo).

Kao i svake godine, Skupština predstavlja odličnu priliku da se mladi iz različitih organizacija širom Srbije i na taj način sklope značajna poznanstva, kako poslovno, tako i privatno.

Po otvaranju sednice Skupštine, utvrđen je kvorum i odabrani su zapisničar i zapisničarka, kao i overivači zapisnika. Potom je usledilo usvajanje Dnevnog reda, zapisnika sa prethodne, prve vanredne Skupštine KOMS.

Zatim je pred delegate i delegatkinje Skupštine predstavljen i razmotren izveštaj Komisije za prijem i reviziju članstva, koja se u proteklom periodu bavila revidiranjem postojećih i mapiranjem (tada) potencijalnih organizacija članica. U ovom trenutku, KOMS ima 110 organizacija u svom članstvu.

Drugog dana predstavljeni su izveštaji za rad Nadzornog odbora KOMS i Upravnog odbora, ali i Godišnji izveštaj, kao i Finansijski izveštaj KOMS.

Novi logo je usvojen nakon glasanja delegata/kinja što znači da će KOMS sada dobiti nov i moderan izgled!

Takođe, ove godine, mandat je istekao članu i članici Upravnog odbora KOMS, Marku Stankoviću i Jovani Božičković. Samim tim, Skupština je imala zadatak da izabere novog člana i članicu.