Zaštitnik građana: Prevencija preduslov za suzbijanje nasilja u školama

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović izjavila je da se u Republici Srbiji zaštita dece od nasilja u školama uglavnom zasniva na reagovanju na nasilje i da škole često ne prepoznaju svoju ulogu u zaštiti dece i ocenila da prevencija predstavlja preduslov za suzbijanje nasilja u školama.

“Sistem zaštite dece od nasilja je više fokusiran na reagovanje i zaštitu nego na prevenciju. Programi prevencije su retki i najčešće nemaju veliki obuhvat. Kontinuirana, sveobuhvatna i sistematska prevencija nasilja se ne sprovodi, a Zaštitnik građana smatra da je prevencija preduslov za suzbijanje nasilja u školama”, rekla je Stojanović na skupu „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju“.

Stojanović je skupu, koji su organizovali Misija OEBS u Srbiji i civilna organizacija “Centar za prava deteta”, rekla da podaci do kojih je Zaštitnik građana došao u postupcima kontrole nadležnih organa pokazuju da veliki broj škola u Srbiji i dalje nema funkcionalan Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kao i da učenici nemaju saznanje o njegovom postojanju.

Kao zabrinjavajući podatak Stojanović je iznela da se u školama i dalje dešava nasilje nad učenicima od strane zaposlenih i to u nižim razredima osnovne škole, ali i to što roditelji često nisu spremni da sarađuju sa školama i da prihvate vaspitne mere koje su izrečene njihovoj deci zbog nasilja.