Otvoren poziv Omladinskog odbora UNICEF-a u Srbiji!

Dvadeset pet mladih aktivista predstavljaće UNICEF na nacionalnim i internacionalnim događajima, promovisaće njegove vrednosti i ciljeve, i pomoći će u kreiranju relevantnih programa za decu i mlade. Omladinski odbor UNICEF-a sastoji se od mladih lidera koji poseduju dobre organizacione i zagovaračke veštine, interesovanje za unapređenje zajednice, kao i snažnu motivaciju da ojačaju ulogu mladih u društvu.

Članovi odbora se angažuju tokom dve godine, a proces izbora koordinira Program za mlade UNICEF-a Srbija. Kandidati se biraju na osnovu njihovih aktivnosti u zajednicama i motivacije. UNICEF nastoji da obezbedi jednaku zastupljenost različitih rodova, društvenih grupa, uzrasta i porekla. Namera je da se obezbedi prisustvo mladih ljudi iz različitih sredina i društvenih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom, romsku omladinu, mladu LGBTQI+ populaciju i mlade koji žive iz nepovoljnijim ekonomskim uslovima.

Od članova Omladinskog odbora se očekuje da ispune sledeće uslove:

  • Da imaju 15-24 godine
  • Imaju iskustva ili su zainteresovani za najmanje jednu od prioritetnih oblasti Programa za mlade (klimatske promene i zagađenje vazduha, mentalno zdravlje, aktivno učešće i neformalno obrazovanje)
  • Imaju dobre veštine umrežavanja i komunikacije, kao i sposobnost rada u timu
  • Iskazuju spremnost da aktivno učestvuju u svim aktivnostima i putuju lično na sastanke
  • Žive i školuju se u Srbiji
  • Njihov nivo govornog engleskog jezika dozvoljava svakodnevnu interakciju. Iako će se najveći deo aktivnosti Odbora odvijati na srpskom jeziku, za sastanke sa zvaničnicima može biti potreban i engleski jezik.

Rok za popunjavanje 0brasca za prijavu  je 15. decembar 2022.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više