EU pozitivno ocenila reforme u oblasti obrazovanja u Srbiji

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas da Vlada Srbije nastavlja da prepoznaje obrazovanje kao jedan od svojih apsolutnih prioriteta i izrazio zadovoljstvo rezultatima koji su u proteklom periodu postignuti u toj oblasti.

Ružić koji je predsedavao sednici Međuministarskog saveta za praćenje i usmeravanje sprovođenja reforme u oblasti obrazovanja istakao je da je ohrabrujuće što je te rezultate prepoznala i pohvalila Evropska unija.

Proces sprovođenja reformi u oblasti obrazovanja u Srbiji i tokom prethodnih godina dobijao je pozitivnu ocenu Delegacija Evropske unije. To je potvrda posvećenosti u sprovođenju reforme i unapređivanju kvaliteta sistema obrazovanja i vaspitanja, kao bi taj sistem bio što pravičniji i efikasniji“, rekao je ministar.

On je podsetio da je usvajanjem Strategije za razvoj obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, potvrđen značaj reforme sistema obrazovanja, kao i da su predviđene jasne i sveobuhvatne mere i aktivnosti za ispunjenje postavljenih ciljeva.

Veoma smo zahvalni Evropskoj uniji, koja je u prethodnom periodu prepoznala kvalitet našeg strateškog okvira koji je važio do 2020. godine i podržala reformske aktivnosti u oblasti obrazovanja“, naveo je Ružić.

Kako je istaknuto, Evropska komisija pozdravila je i činjenicu da je Ministarstvo prosvete započelo rad na izradi Akcionog plana za period od 2023. do 2026. godine koji je neophodan za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine.

Evropska komisija ocenila je da je veoma značajno što je Srbija uspostavila Nacionalni okvir kvalifikacija (NOKS), kao i to što je usvojila Nacionalni izveštaj o inkluzivnom obrazovanju za period od 2019. do 2021. godine, koji predstavlja izazove kada je reč o povećanju obuhvata i unapređivanju kvaliteta, pravičnosti, efikasnosti i relevantnosti inkluzivnog obrazovanja.

Šef delegacije EU u Srbiji Emanule Žiofre izjavio je da je „ulaganje u mlade i obrazovanje ključno, jer mladi moraju da steknu veštine i kompetencije za snalaženje u kompleksnosti savremenog sveta. Takođe je od izuzetnog značaja da svako dete ima jednake mogućnost učenja, pristupa obrazovanju i sticanja potrebnih veština. Zbog toga EU podržava Srbiju u reformi obrazovanja i usklađivanju sa smernicama politike na nivou EU i regiona.

Kao što je navedeno u Izveštaju EK o napretku za 2022. Srbija je postigla napredak u protekloj godini, posebno u konsolidaciji Nacionalnog okvira kvalifikacija i preduzimanju koraka kako bi se osigurala usklađenost sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju sa preporukama EU.

Takođe, nedavno je usvojena i Nacionalna strategija za mlade do 2030. godine i radujemo se akcionim planovima i dokumentima koji su u pripremi i koji će voditi srpsku obrazovnu politiku u narednom periodu, a EU ostaje partner i podrška Srbiji u reformama za bolje obrazovanje za mlade“, zaključio je Žiofre.

Na današnjem skupu, između ostalih učestvovali su i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, ministar sporta Zoran Gajić i ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov, kao i predstavnici ministarstva finansija, pravde i turizma i omladine.

Izvor: prosveta.gov.rsFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više