Produžena prijava na nacionalnom naučnom i stručnom skupu Susreti pedagoga sa temom „U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem: izazovi i moguća rešenja“

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije pozivaju Vas na nacionalni naučni i stručni skup koji će se održati u okviru Susreta pedagoga sa temom „U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem: izazovi i moguća rešenja“.

Zbog velikog interesovanja,  prijava za učešće na nacionalnom naučnom i stručnom skupu Susreti pedagoga, koji će se održati 22. maja 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Čika Ljubina 18-20, Beograd), produžen je do 03. 05. 2023.

Cilj ovog skupa je razmatranje savremenih saznanja o odlikama ostvarivanja i pretpostavkama razvijanja kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja, analiziranje stanja razvijenosti i efekata funkcionisanja obrazovnog sistema i prakse vaspitno-obrazovnog rada, kritičko razmotranje aktuelne i moguće strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kao i da se sagledanje izazova i teškoća u načinu ostvarivanja i održivosti promena usmerenih na razvoj kvaliteta u ovoj oblasti.

Tematska područja:

Opšta pitanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

 • Konceptualizacija kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Dimenzije i indikatori kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja
 • Teorijski pristupi sagledavanju obrazovnih promena i unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Metodološka rešenja u proučavanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Odnos globalnih i nacionalnih trendova u razvoju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Strateška opredeljenja u razvoju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Pretpostavke razvoja kvalitetnog obrazovanja

 • Društvene okolnosti kao kontekst za razvoj kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Mere obrazovne politike usmerene na razvoj kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Sistemska podrška razvoju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Pretpostavke ostvarivanja transformativnih promena u obrazovnoj politici i praksi
 • Učešće praktičara u razvoju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Profesionalni razvoj praktičara kao pretpostavka razvoja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Razvoj kvaliteta vaspitno-obrazovne prakse: otvorena pitanja i mogući odgovori

 • Kvalitet rada vaspitno-obrazovne institucije
 • Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa
 • Kvalitet rada vaspitača / nastavnika / stručnog saradnika / direktora
 • Kvalitet programa obrazovanja
 • Inovativni i razvojni projekti u praksi vaspitno-obrazovnog rada
 • Uloge i odgovornosti aktera vaspitno-obrazovnog rada u pogledu unapređivanja postojeće prakse
 • Primeri dobre prakse u razvoju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada

Pedagog kao akter razvoja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

 • Pedagog kao pokretač promena u obrazovanju i vaspitanju
 • Pedagog kao saradnik / partner u procesu promena u obrazovanju i vaspitanju
 • Profesionalne kompetencije pedagoga za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Iskustva pedagoga u razvoju kvaliteta vaspitno-obrazovne prakse
 • Vreme i mesto održavanja skupa: 22. maj 2023. godine, Filozofski fakultet u Beogradu, Čika Ljubina 18-20, Beograd

Kotizacija za učešće na skupu:

 • Kotizacija za učešće na skupu iznosi 4.500,00 dinara.
 • Za članove Pedagoškog društva Srbije, penzionere i za nezaposlena lica kotizacija iznosi 2.500,00 dinara.
 • Kotizacija se plaća na bankovni račun Pedagoškog društva Srbije (broj 150-1850599-39, sa naznakom: kotizacija za naučni skup Susreti pedagoga 2023) uz obavezno popunjavanje formulara i slanja na mejl drustvo@pedagog.rs, radi evidentiranja uplate.
 • Uplaćena kotizacija obezbeđuje učešće na skupu, elektronsko izdanje Zbornika radova, sertifikat o stručnom usavršavanju i posluženje za učesnike skupa.
 • Rok za uplatu kotizacije je 28. april 2023. godine.

Više informacija o samom skupu i tehničkim delovima, pronađite na sajtu Pedagoškog društva Srbije.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više