Četvrti Dijalog mladih sa premijerkom: Koji su rezultati Dijaloga?

U petak, 24. februara 2023. godine, održan je četvrti Dijalog mladih sa premijerkom Srbije.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kontinuirano organizuje dijaloge mladih sa institucijama na kojima pruža priliku mladima da direktno komuniciraju potrebe mladih u Srbiji ka donosiocima odluka, kao i da ponude predloge za unapređenje položaja mladih.

Na Dijalogu su se predstavnici i predstavnice mladih obraćali premijerki i iznosili neke od problema i izazova sa kojima se oni i njihovi vršnjaci susreću, u vezi sa temama:

 • Ekonomskog i stambenog osamostaljivanja mladih
 • Bezbednosti i zdravlja mladih
 • Aktivnim učešćem mladih i obrazovnim politikama

Mladi su u okviru svake od ovih tema predlagali po tri mere, i to:

Za temu Ekonomsko i stambeno osamostaljivanje mladih

 • Realizacija programa Garancija za mlade, za sve mlade
 • Podsticanje preduzetništva kod mladih kroz uspostavljanje omladinskih kompanija
 • Zaštita prava na stanovanje kroz kontrole izdavanja stanova i kontrolisane kirije

Nakon obraćanja mladih o ovoj temi, premijerka je navela program Moja prva plata kao jedan od načina za ekonomsko osamostaljivanje mladih. Pozdravila je ideju programa podrške omladinskom preduzetništvu i podršku mladim poljoprivrednicima. U vezi sa merom za realizaciju programa Garancija za mlade, rekla je da je potrebno postepeno uvođenje i navela da će do kraja drugog kvartala ove godine morati da se usvoji plan implementacije Garancija za mlade.

Za temu Bezbednost i zdravlje mladih

 • Unapređenje zdravstvenih usluga kroz otvaranje besplatnih savetovališta sa integrisanim uslugama dostupnim svim mladima
 • Smanjenje stope PDV-a na menstrualne proizvode (sa 20% na 10%)
 • Strožije kaznene politike u oblasti aerozagađenja

Premijerka je nakon izlaganja mladih rekla da je tema zaštite životne sredine važna i pozvala da se organizuje još jedan, odvojeni dijalog mladih posvećen samo temi zaštite životne sredine. U vezi sa temom digitalnog nasilja, rekla je da je saglasna sa idejom da se digitalno nasilje uvede u krivični zakon. Kao potencijalnu prepreku ovome navela je da je to „stvar prekogranične saradnje“ oko koje je potreban konsenzus. Navela je platforma „Čuvam te“ važna stvar. U kontekstu teme lečenja, rekla je da adekvatno lečenje ne sme biti luksuz. Kada je reč o predloženoj meri smanjenja poreza na menstrualne proizvode – rekla je da je potrebno da se ona i njen kabinet informišu o ovoj temi pa će se dalje videti.

Po završetku govora ove grupe, najveći sukob mišljenja bio je u oblasti zaštite životne sredine, što potvrđuje da je neophodan dodatni dijalog građana i građanki i vlasti na ovu temu, naročito imajući u vidu da se strateška dokumenta institucija različito tumače. Mladi su danas preuzeli odgovornost da iniciraju održavanje Dijaloga sa institucijama o stanju životne sredine.

Usledili su govori mladih koji su u okviru treće grupe Aktivno učešće mladih i obrazovne politike:

 • Uvođenje minimuma standarda za učešće mladih na loklanom nivou u novi Zakon o mladima
 • Prepoznavanje neformalnog obrazovanja u ZOSOV i uvođenje procedure za vrednovanje
 • Sprovođenje obuka za nastavnike/ce građanskog vaspitanja
 • Uvođenje ocenjivanja funkcionalnosti Učeničkog parlamenta u Jedinstveni informacioni sistem u prosveti

Krovna organizacija mladih Srbije će kao i u prethodnim ciklusima Dijaloga insistirati na pravovremenom informisanju o narednim koracima Vlade po pitanju predloženih mera, sa posebnim naglaskom na zaključke treće grupe mladih, koji su u odsustvu premijerke govorili na temu participacije i obrazovanja.

Snimak prenosa celog Dijaloga možete pogledati ovde: https://koms.rs/2023/02/25/odrzan-cetvrti-dijalog-mladih-sa-premijerkom-koji-su-rezultati-dijaloga/

Izvor: Koms.rsFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više