Vega i Erasmus+ : Unplugged omladinska razmena

Vega omladinski centar i Erasmus+ pozivaju mlade da se prijave na omladinsku razmenu u okviru New Wide  Europe programa
New Wide Europe je program razmene mladih koji povezuje i okuplja mlade ljude neevropskog porekla koji žive u Evropi, kao i mlade ljude koji žive u zemljama koje su susedne EU, da se upoznaju, dele aspekte svoje kulture i da saznaju o temama koje su im relevantne. Ovo je prostor gde učesnici mogu da diskutuju, razumeju i zamišljaju Evropu koja funkcioniše za sve zemlje uključene u razmenu.
Unplugged omladinska razmena će biti održana u mestu Bergolo (Italija) i otvorena je za mlade od 18 do 27 godina, dok tim lideri moraju imati između 22 i 40 godina. Razmena će trajati od 1. do 12. septembra 2023, a grupa iz Srbije će se sastojati od 4 učesnika i jednog tim lidera.
Glavni ciljevi i teme omladinske razmene:
  • Razgovor o konceptu evropske kulture i identiteta
  • Kulturne karakteristike koje dolaze izvan EU
  • Tema kulturnih manjina u EU: inkluzija, obogaćivanje kulturnih kontaminacija, borba protiv predrasuda, kontrast negativnog naracije o strancima
  • Uloga Evrope u svetskom scenariju za izgradnju globalnog i pravednog razvoja za sve
  • Pitanja migracije: koreni, politika, uzroci, perspektive, rešenjima
  • Aktivno učešće u organizaciji lokalne fešte Bergolo i podelite kulturne karakteristike učesnika sa lokalnim stanovništvom
  • Kampanju prikupljanja sredstava tokom Bergolo festa i doniranje u cilju podržavanja mladih ljudi koji nisu poreklom iz EU
Više informacija o razmeni nalaze se na sledećem linku: https://bit.ly/nwe_ye
Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/LLbTy8GGsz7bLoH5A do 12.07.2023.


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više