KOMS: Uključi se u javnu raspravu o Predlogu akcionog plana Strategije za zapošljavanje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

Glavni cilj ove Strategije je omogućavanje kontinuiranog rasta zaposlenosti, a posebna pažnja biće usmerena na kategorije ljudi koji se teže zapošljavaju, među kojima su i mladi. Upravo Strategijom zapošljavanja predviđeno je i pilotiranje programa Garancije za mlade u Kruševcu, Nišu i Sremskoj Mitrovici za koji je usvojen Plan implementacije nakon čega nas očekuje i implementacija. Kako bi ova i slične mere predviđene Strategijom odgovarale potrebama mladih, budite deo izrade ovog dokumenta i uključite se u komentarisanje.

Ko može da učestvuje u javnoj raspravi?

Javna rasprava je otvorena u periodu od 12. do 31. januara 2024. godine, a pored relevantnih državnih organa i predstavnika civilnog društva, u javnoj raspravi možeš učestvovati i TI.

Kako možeš da doprineseš?

Ukoliko imaš bilo kakve komentare ili sugestije na Predlog akcionog plana, možeš nam pisati na office@koms.rs (a mi ćemo sve predloge proslediti dalje), ili direktno Ministarstvu na bosko.latkovic@minrzs.gov.rs.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo će analizirati sve komentare i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj koji će biti objavljen na njihovoj internet stranici najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.