A11 – Podnete krivične prijave protiv Linglonga

Zrenjanin, 9. decembar 2021. godine 

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je, u svetlu zabrinjavajućeg odsustva reakcije nadležnih državnih organa, nove podneske za koje je razumno očekivati da će inicirati adekvatno rešavanje pitanja preko četiri stotine radnika iz Vijetnama koji su angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu.

Podnete su dve krivične prijave – protiv odgovornih lica u China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd, sa ogrankom u Beogradu i Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo povreda prava na štrajk.

Pored toga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo protivpravno lišenje slobode putem ograničenja slobode kretanja tridesetak radnika iz Vijetnama podneta je još jedna krivična prijava protiv odgovornog lica u Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin.

Takođe, protiv odgovornog lica u Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin podnete su i prijave komunalnoj miliciji zbog kršenja propisa o komunalnim delatnostima i korišćenju površina u javnoj nameni.

Pored navedenih podnetih prijava, Inicijativa A 11 podnela je i inicijativu Zaštitniku građana da na osnovu dostavljenih dokaza, a po sopstvenoj inicijativi, pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Nacionalne službe za zapošljavanje u postupku izdavanja radnih dozvola za radnike iz Vijetnama.

Ovim putem još jednom podsećamo sve nadležne organe da je neophodno da hitno preduzmu sve mere iz svoje nadležnosti kako bi odgovorili na ozbiljne indicije o teškim kršenjima ljudskih prava radnika iz Vijetnama koji su angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu.

Saopštenje sa više detalja možete pronaći ovde.