ACT traži dizajnera/ku na ACT projektu u fazi 2

Objavljeno: 8. novembra 2023. godine

Dizajner/ka se angažuje za rebrendiranje elemenata ACT brenda: logotipa, palete boja, tipografije, itd.

Ovo uključuje:

 • Osvežavanje brenda — promena samo manjih detalja, kao što je modernizacija pojedinačnih aspekata ACT logotipa ili neznatna promena nijansi palete boja.
 • Delimično rebrendiranje—promena određenih elemenata ACT logotipa, kao što je korišćenje elemenata, tema i boja iz našeg starog logotipa.
 • Dizajn promotivnih materijala – rollup, zadnji zid, brošure, infografike, štampani i onlajn materijali itd.

 

Delokrug poslova i zadaci:

 • Rebrendiranje (redizajn) ACT logotipa
 • Inovativno i kreativno rešenje dizajna promo materijala
 • Dizajn veb i štampanih materijala.
 • Priprema za štampu brošura, letaka i drugog štampanog materijala

 

Od dizajnera/ke se očekuje da ima sledeće veštine, iskustvo i kvalifikacije:

 • Relevantno iskustvo u dizajniranju– minimalno 5 godina
 • Prethodno iskustvo u radu na sličnim projektima
 • Najmanje 5 relevantnih referenci
 • Dobitnik relevantnih nagrada iz oblasti dizajna u zemlji ili inostranstvu smatraće se kao prednost

 

Kako da se prijavite i šta se ocenjuje, pogledajte OVDE.