ACT: Udruženje Šansa za roditeljstvo

Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru ACT projekta. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.

“Institucionalni grant od vitalne je važnosti za rad Udruženja Šansa za roditeljstvo. Mi se jao jedino udruženje na teritoriji Srbije koje se zalaže za bolje uslove lečenja neplodnosti neprekidno zalažemo da đto veći broj parova dobije sve adekvatne informacije u vezi s lečenjem, da se sruše svi tabui koji se vezuju za sterilitet. Zato će ovaj grant značiti i nama i svakom šestom paru u Srbiji koji se suočava sa ovim problemom jer će Udruženje nastaviti da radi i da dejstvuje u pravcu svojih ciljeva”, kaže Sandra Jovanović, predsednica Udruženja Šansa za roditeljstvo

Udruženja je društvo koje aktivno radi na ispunjavanju potreba parova i pojedinaca kojima je jedini način da do potomstva dođu potpomognuta oplodnja.

U udruženju su prepoznali da društvo nedovoljno ističe problem neplodnosti, te da samim tim nedovoljno i radi na rešavanju ovog problema. Aktivno radimo na svesti građana, jer nam je želja da svako u Srbiji zna šta je vantelesna oplodnja i kako se do potomstva može doći potpomognutim načinom.

Kako kaže Jovanović, ova organizacija će nastaviti sa podizanjem svesti o značaju lečenja neplodnosti, što inače radi. Svakodnevno su u kominikaciji s parovima i pojedincima kojima je van telesna oplodnja  jedinio rešenje da dođu do bebe. Uz pomoć besplatnog nacionalnog broja za vantelesnu oplodnju (0800 333 030) kao i info broj Udruženja (061/624-5224) nastavljaju s radom, tako da svaki par u Srbiji,bez obzira gde živi, da li u nekom malom mestu ili u većem gradu, može da ima kontinuiranu pomoć kako bi što pre došli do bebe. Nastavlja se sa pružanjem besplatne psihološke pomoći parovima i pojedncima.

“Očekujemo još veći odaziv kad su pitanju ljudi koji se stide da potraže pomoć U Srbiji je neplodnost i dalje tabu, i dalje s eljudi skrivaju i zato neretko teško ili nikako ne potraže adekvatnu pomoć Udruženje Šansa za roditeljstvo jeste spona između relevantnih institucija i parova kojima je pomoć neophodna. Mi to radimo na svakodnevnom nivou. Nadamo se da ćemo uspeti da ohrabrimo još veći broj parova da nam se javi. To je jasan i glavni cilj”, dodaje Jovanović.

Udruženje Šansa za roditeljstvo do sada je organizovalo mnoge događaje, a svi su u cilju informisanja i edukacije stanovništva i građanstva u Srbiji u vezi sa problemom neplodnosti. Zauzima se poboljšanje lečenja steriliteta pred relevantnim institucijama u ime svih parova i pojedinaca.

Udruženje Šansa za roditeljstvo je  udruženje zainteresovanih građana koji se zalaganjem zauzimaju za poboljšanje uslova vantelesne oplodnje u Srbiji. Svojim delovanjem udruženje je prepoznato u javnosti u područjima rušenja tabua u vezi sa procesima potpomognute oplodnje, zalaganja za kvalitetnije usluge u klinikama, zalaganjem za povećanje broja finansiranih postupaka BMPO od strane RFZO-a, zalaganjem za povećanje starosne granice za žene koje moraju na vantelesnu oplodnju o trošku RFZO-a, promociji, edukaciji i savetovanju o vantelesnoj oplodnji.

Trudimo se da delujemo na više frontova – da informišemo i edukujemo ciljanu grupu, da aktivno i aktivistički utičemo na promene u sistemu kako bi uticali na nadležne službe da se stvore svi potrebni uslovi za poboljšanje kvaliteta i uslova BMPO u Srbiji – kažu u Udruženju.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje Šansa za roditeljstvo preduzima aktivnosti na stvaranju uslova za unapređenje biomedicinski potpomognute oplodnje i roditeljstva putem usvojenja I prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje i roditeljstva putem usvojenja;

Organizuje, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama, fizičkim ili pravnim licima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje i roditeljstva putem usvajanje.

Udruženje uključuje medicinske, prosvetne radnike i volontere za rad na edukaciji o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i roditeljstvu putem usvojenja, sarađuje sa medicinskim ustanovama, Ministarstvima i drugim državnim organima i organizacijama koja su nadležna za oblast biomedicinski potpomognute oplodnje, ostvarivanje roditeljstva putem usvajanja, socijalne zaštite, zaštite zdravlja, podsticanja nataliteta, zaštite lica sa invaliditetom i slično, kako u zemlji tako i u inostranstvu o učestvuje u radu radnih tela ili grupa na donošenju zakonske i podzakonske regulative.