Akcija za pomoć najugroženijim jednoroditeljskim porodicama u Beogradu

Beograd, 19.oktobar 2018. godine –

Fondacija Ana i Vlade Divac, u saradnji sa JKP „Infostan tehnologije“, realizuje još jednu akciju prikupljanja sredstava za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama za najugroženije jednoroditeljske porodice na teritoriji Grada Beograda.

Prema podacima poslednje Ankete o prihodima i uslovima života iz 2015. godine 34, 5 % domaćinstava gde jedan roditelj brine o jednom ili više izdržavane dece izloženo je riziku od siromaštva. Prepoznajući ovu društvenu grupu kao jednu od najugroženijih u našem društvu, Fondacija Ana i Vlade Divac već dugi niz godina pruža pomoć samohranim roditeljima i jednoroditeljskim porodicama.

Svi žitelji Beograda, koji su u mogućnosti da pomognu, željeni novčani iznos mogu, bez provizije, uplatiti putem uplatnice koju su dobili uz septembarski račun Infostana.

Takođe, građani mogu donirati i online putem sajta Fondacije Ana i Vlade Divac OVDE.

U prošlogodišnjoj akciji u saradnji sa JKP “Infostan tehnologije“ prikupljeno je više od 1.500.000 dinara za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirniciama za 550 jednoroditeljskih porodica, a akciji se priključilo 5.223 Beograđana i Beograđanki.