AktivNi mladi

Set aktivnosti u projektu je „AktivNi 2“  osmišljen tako da jača kapacitete mladih ljudi, prvenstveno srednjoškolaca, kroz trening o volonterizmu i aktivizmu, kako da koriste kreativne metode u promociji volonterizma i aktivizma i kako da osmisle i sprovedu akciju koja će za cilj imate informisanje vršnjaka o važnosti volonterizma i aktivizma.

Osnaženi mladi, edukovani na treningu će potom zajedno sa mentorima iskoristiti stečeno znanje i pripremiti i sprovesti akcije u svojim školama i u saradnji sa KOM 018 i KZM Niš.

Projekat će uključiti i razmenu dobrih praksi iz prethodnog projektađ. Cilj svih aktivnosti je da upravo mladi ljudi budu pokretači i predlože i sprovedu akcije koje će imati najveći uticaj na mlade u Nišu, odnosno da aktivnosti za mlade budu kreirane i sprovedene od strane mladih.

Sve planirane aktivnosti će se sprovoditi u Nišu u periodu 01.08.2019 – 31.12.2019. Aktivnosti će sprovoditi tim KOM 018 koji uključuje predstavnike KOM 018, Kancelarije za mlade Grada Niša, škola kao i treneri, uz pomoć volontera KOM 018.

Projekat „AktivNi 2“ se sprovedi u saradnji Kluba za osnaživanje mladih 018 (KOM 018), Kancelarije za mlade Grada Niša i 6 srednjih škola (Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, Gimnazija „Bora Stanković“, Umetnička škola, Muzička škola, Ugostiteljsko-turistička škola i Mašinska škola).

Projekat podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.