ASTRA započinje kampanju informisanja

Objavljeno: 20. septembra 2022. godine

ASTRA, organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kao i pružanju podrške u potrazi za nestalom decom, pokreće kampanju KOLIKO SI BLIZU?, koja će trajati od septembra do kraja 2022. godine. Cilj kampanje je da osvestimo da svako može biti žrtva trgovine ljudima i da se trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije dešava u našoj najneposrednijoj blizini.

ASTRA želi da podstakne ljude da obrate pažnju, prepoznaju trgovinu u svojoj blizini i prijave slučaj. Ali istovremeno i da, ukoliko su i sami potencijalne žrtva, prepoznaju rane znake koji mogu ukazati da su dobili lažnu ponudu za posao ili da su u riziku, pa da na osnovu toga potraže savet ili pomoć. Posebno se obraćaju zaposlenima u ustanovama zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, tužilaštvu, sudovima, policiji, i nadležnim institucijama čija je uloga važna u prepoznavanju i zaštiti žrtava trgovine ljudima da informisano i odgovorno obavljaju svoj posao.

Kampanja informisanja i prevencije trgovine ljudima, odnosno jednog od njenih sve prisutnijih oblika – trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije simbolično započinje intervencijom u javnom prostoru na Trgu Republike, u sredu, 21. septembra, u 12h.

Ovom prilikom na Trgu biće postavljena instalacija − Lavirint trgovine ljudima, kojom građanima i građankama žele da približe iskustvo žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Kretanjem kroz lavirint građani i građanke će biti u mogućnosti da saznaju više o načinima ulaska u lanac trgovine ljudima, ali i vidovima prevencije i pomoći koji su im na raspolaganju. Lavirint će biti postavljen do 23. septembra u 17h, a članice tima će tokom ta tri dana informisati prolaznike o načinima prevencije, pravima žrtava radne eksploatacije i besplatnim uslugama podrške ASTRE.

Uprkos činjenici da nas kriza, društvo i nereagovanje institucija „lagano navikavaju“ na prihvatanje situacije u kojoj će sve veći broj ljudi u našem okruženju pristajati na teške uslove rada ili se naći u situaciji prinudnog rada koju ne mogu da napuste, kampanjom KOLIKO SI BLIZU? podsećaju da se ovde radi ljudskim životima i sudbinama koje takvim ophođenjem, tu u našoj blizini, mogu biti trajno oštećene ili uništene. I zato: Prijavi, život je u pitanju! ASTRA SOS telefon 011 785 0000.

Izvor: ASTRA