Autonomni ženski centar objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora

Objavljeno: 18. maja 2022. godine

Autonomni ženski centar, zajedno sa partnerskim organizacijama, objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje” koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje.

Partnerske organizacije su: Mreža za osnaživanje žena Albanije (Albanian Women’s Empowerment Network, Albania), Centar rodna alijansa za razvoj (Gender Alliance for Development Centre, Albania), Fondacija udružene žene Banja Luka (Foundation United Women Banja Luka, Bosnia and Herzegovina), Mreže Žena Kosova (Kosovo Women’s Network, Kosovo), Mreža protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (National Network against Violence against Women and Domestic Violence, North Macedonia) i Centar za ženska prava (Centre for Women’s Rights, Montenegro).

Pozivaju zainteresovane ekspertkinje i eksperte u oblasti monitoringa i evaluacije da pošalju ponude do 1. juna 2022. godine na adresu dobre_prakse@azc.org.rs, pod naslovom Ponuda za evaluaciju. Konačna odluka o izboru ekspertkinje/eksperta za eksternu evaluaciju biće doneta najkasnije 15 dana nakon završenog roka za prijave.

Opis projekta, ciljeve evaluacije, očekivane rezultate, obim posla i informacije u vezi sa rokovima možete pronaći OVDE.