AŽC: Otvoreno pismo Zagorki Dolovac

Autonomni ženski centar (AŽC) u otvorenom pismu republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac traži da se ispita odgovornost svih javnih tužilaca i njihovih zamenika u okviru čijih nadležnosti su dobijana policijska obaveštenja i krivične prijave u vezi sa sličajevima nasilja u porodici koji su se završili ubistvom žene u Pančevuubistvom nasilnika od strane ujaka žene žrtve nasilja u Smederevu i teškim ranjavanjem dugogodišnje žrtve nasilja u Smederevu pred njeno dvoje maloletne dece.

Javnost ima pravo da dobije odgovarajuću i potpunu informaciju o odgovornosti javnih tužilaca, koji su dužni da organizuju rad zamenika ali i tužilačkog osoblja, u cilju što efikasnije razmene informacija o predmetima i odlučivanju o hitnosti u postupanju, navodi se u otvorenom pismu.

“Molimo Vas da u skladu sa svojim nadležnostima izvršite uvid u svaki predmet i ustanovite da li je postupanje zamenika javnih tužilaca bilo u skladu sa čl. 10 Zakona o javnom tužilaštvu, odnosno da li su zamenici javnih tužilaca zatražili i pribavili sva potrebna obaveštenja i preduzeli odgovarajuće zakonske mere kako bi zaštitili fizički i psihički integritet žrtava”, ističe se u pismu.

AŽC traži od Zagorke Dolovac da utvrdi da li su primenjena  ovlašćenja u vezi sa pokretanjem postupaka zaštite od nasilja u porodici (prema Porodičnom zakonu) i da li su postupali u skladu sa obavezom saradnje u sprečavanju nasilja u porodici i procenjivali rizik u kojima su se nalazile žrtve (prema odredbama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici).

Imajući u vidu teške posledice koje su nastupile i činjenicu da je jedan građanin rešio da “uzme pravdu“ u svoje ruke kako bi pružio zaštitu svojoj bratanici, AŽC traži da republička javna tužiteljka  proceni da li su zamenici javnog tužioca vršili svoje funkcije stručno, savesno, nepristrasno, pravično i bez nepotrebnog odlaganja, posebno vodeći računa o zaštiti oštećenih, odnosno da utvrdite da li je u konkretnim slučajevima bilo elemenata nepravilnog i/ili nesavesnog rada zamenika javnih tužilaca, te da u skladu sa utvrđenim činjenicama preduzmete odgovarajuće mere i o tome obavestite javnost.

 

“Želimo da istaknemo da je gubitak života žena nenadoknadiv. Ako se za to ne preuzme odgovornost, žene će biti ubijane od strane svojih partnera i bivših partnera zbog propusta državnih organa koji nisu preduzeli sve što je u njihovoj moći da ih zaštite”, navodi se u otvorenom pismu Autnomnog ženskog centra republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac.