Benefiti i procena efikasnosnosti samoregulativne inicijative OCD

Samoregulativne inicijative civilnog društva su mehanizmi koji postavljaju organizacije civilnog društva, kako bi unapredile svoje aktivnosti i njihov uticaj u društvu. Ove inicijative obično imaju nekoliko ključnih ciljeva, koji služe kao osnovni zadaci, uključujući:

Izgradnju poverenja: Jedan od glavnih ciljeva samoregulativnih inicijativa je stvaranje poverenja između OCD i različitih zainteresovanih strana, uključujući javnost, donatore, vladine agencije i korisnike. Poverenje je ključno za održavanje podrške, kredibiliteta i legitimnosti, što je neophodno za održivost i efikasnost OCD.

Smanjenje regulatornih tereta: samoregulativne inicijative takođe teže smanjenju potrebe za spoljnim regulatornim nadzorom i intervencijom, pokazujući da OCD mogu efikasno samoregulisati svoj rad. Dobrovoljnim pridržavanjem uspostavljenih standarda i najboljih praksi, OCD mogu umanjiti rizik od prekomerne regulatorne kontrole ili intervencije vladinih agencija.

Poboljšanje organizacione performanse: Još jedan ključni cilj samoregulativnih inicijativa je poboljšanje ukupne performanse i uticaja OCD. To uključuje promociju praksi dobre uprave, operativne efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti prema potrebama zainteresovanih strana. Unapređujući svoje organizacione kapacitete i efikasnost, OCD mogu bolje ostvariti svoje misije i značajne rezultate.

Procena efikasnosti samoregulativne inicijative podrazumeva to da OCD ispituje stepen uspešnosti u postizanju željenih ciljeva. Ovoj proceni može se pristupiti iz tri glavne perspektive:

Signalizacija zainteresovanim stranama: Efikasnost se može procenjivati na osnovu stepena u kojem samoregulativne inicijative uspešno signaliziraju zainteresovanim stranama da su uključene OCD pouzdane, odgovorne i rade po visokim standardima. To uključuje procenu percepcije zainteresovanih strana, kao što su javnost, donatori i korisnici, o kredibilitetu i pouzdanosti OCD koje su uključeni u inicijativu.

Autentičnost u pridržavanju: Efikasnost takođe zavisi od autentičnosti pridržavanja uspostavljenih standarda i najboljih praksi. Ne radi se samo o organizacijama koje samo formalno ispunjavaju zahteve, već o stvarnom prihvatanju i primeni načela i smernica koje je postavila samoregulativna inicijativa. To zahteva rigorozne mehanizme praćenja, evaluacije i sprovođenja, kako bi se osiguralo da uključene OCD poštuju propisane standarde.

Poboljšanje organizacionih kvaliteta: Osim pridržavanja, efikasnost se meri konkretnim poboljšanjima u kvalitetu, kapacitetu i performansama uključenih OCD. To podrazumeva unapređenje struktura upravljanja, operativnih procesa, mehanizama isporuke usluga i okvira za merenje uticaja. Krajnji cilj je jačanje organizacionih kapaciteta OCD, kako bi postigle održive i značajne rezultate.

Da rezimiramo – procena efikasnosti OCD inicijativa samoregulacije podrazumeva razumevanje i merenje ovih aspekata, omogućavajući zainteresovanim stranama da odrede ukupni uticaj i vrednost samoregulativne inicijative u sektoru civilnog društva.

Izvor: https://www.oneworldtrust.org/uploads/1/0/8/9/108989709/2012_effective_accountability_-_the_drivers_benefits_and_mechanisms_of_cso_self-regulation.pdf