Bez barijera za osobe sa invaliditetom

Na godišnjoj konferenciji o javnom zagovaranju u građanskom aktivizmu “Pokretači promena” dodeljene su nagrade za aktivne građane i organizacije. U kategoriji “Saradnjom do promena” – primer dobre prakse i uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija, nagradu je dobio Odbor za ljudska prava Niš za inicijativu „Zajedno za pristupačnost“.

„Ova nagrada i organizaciji i meni lično  pre svega znači odgovornost prema mladim članovima udruženja osoba sa invaliditetom koje smo pokrenuli da se bore za svoja prava da se ova odluka sprovede u delo,  što znači da na ovu inicijativu ne gledamo kao projektni zadatak, već kao nastavak procesa zagovaranja i borbe za poštovanje ljudskih prava, i ulazak  u treću ,,deceniju,, postojanja i rada  sa ovakvom nagradom je dodatni  podsticaj za izazove koji nas očekuju“, kaže Dragan Djordjević,  predsednik Odbora za ljudska prava Niš.

Proces javnog zastupanja „Zajedno za pristupačnost“, objašnjva Djordjević, kreiran je i realizovan sa ciljem da se smanji diskriminacija mladih sa invaliditetom  stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, uklanjanjem  arhitektonskih barijera na i unutar određenih škola u Nišu i omogući nesmetano školovanje  učenicima koji se kreću kolicima.

Inicijativa zagovaranja prema donosiocima odluka u  Nišu – odluku Skupštine grada da u budžetu za 2019. predvidi sredstva za ugradnju dva lifta i jedne pristupne rampe u dve osnovne i jednoj srednjoj školi, koju je Odbor realizovao sa sedam udruženja osoba sa invaliditetom, ostvarila i druge ciljeve poput onog da su predstavnici jedne od najdiskriminisanijih društevnih grupa direktno uticali na donošenje odluka. Udruženja osoba sa invaliditetom okupljena oko neformalne koalicije za pristupačnost su dodatno osnažena za buduće procese samozastupanja, posebno mlađi članovi udruženja, a otvoren je i javni dijalog  sa donosicima odluka o neophodnosti sistematskog i planskog uklanjanja arhitektonskih barijera u Nišu,  na partcipitavan i inkluzivan način uz učešće Udruženja osoba sa invailiditetom u izradi tih planova

Inicijativa je imala i nameru da se dodatno podstakne sinergija i zajednički rad građana i organa javne uprave. Objašnjavajući koliko su uspeli u tome, Dragan Djordjević kaže da je, pre svega, važno istaći razumevanje, saradnju i saglasnost  udruženja osoba sa invaliditetom i Odbora oko metoda koje su korišćene tokom realizacije ove inicijative i sve ono što je ona imala kao kranji rezultat.

„Dobili smo podršku svih zainteresovanih strana, kako unutar sistema lokalne samouprave: obrazovne institucije, političke partije, nadležni sekretarijati,  tako i unutar civilnog društva, posebno medija, za sam proces javnog zastupanja. Omogućena je direktna komunikacija Udruženja osoba sa invalliditetom i političkih partija u Nišu, i na taj način povećana njihova politička vidljivost na nivou lokalne zajednice“, objašnjava Đorđević.

On kao možda je najbolji primer te sinergije I zejdničkog rada, sastanak nakon usvajanja budžetske odluke 25. februara https://chrin.org.rs/aktivnosti/sastanak-zajedno-za-pristupacnost/ kada su za jednim stolom u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš našli predstavnici nadležnih institucija lokalne samouprave, izabranih škola I udruzenje osoba sa invaliditetom u cilju dogovora kako da se realizuje usvojena odluka.

Odbor za ljudska prava je dobio nagradu u kategoriji  “Saradnjom do promena” – primer dobre prakse i uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija”.  Đorđević ističe da kad je u pitanju problem diskriminacije osoba sa invaliditetom saradnja sa javnim vlastima je do sada bila uspešna što pokazuje i ova inicijativa.

„Videćemo kako će ta saradnja biti i formalno završena, da li će javne vlasti sprovesti odluku  i ukloniti barijere u tri obrazovne institucije koje su predložila udruženaj osoba sa invaliditetom. Sa druge strane te sardanje nema kada su neke druge teme od javnog interesa u pitanju , pre svega javno informisanje. Na žalost, javne  vlasti nemaju volju da uključe organizacije civilnog društva u taj segment upravljanja javnim dobrom i nama su tu postavljene prepreke koje do sada nismo uspeli da otklonimo: ignorisanje inicijativa i predloga koje smo kreirali za sardanju sa javnim vlastima“, ističe Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš.