Bez medijske i političke zloupotrebe dece

Prijatelji dece Srbije pokrenuli su kampanju “Za Odrastanje! – Bez medijske i političke zloupotrebe dece” koja ima za cilj prevenciju zloupotrebe dece u medijske i političke svrhe, kao i edukaciju najšire javnosti o ovim problemima.

U okviru kampanje, Prijatelji dece Srbije, u sradnji sa Beogradskom otvorenom školom izdao je i publikaciju „Deca i medijiPravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe, Kodeks o zaštiti dece od političke zloupotrebe“ sa ciljem da se otvori dijalog u društvu o ovoj važnoj temi, ali i da se unapredi zaštita dečjih prava u ovoj oblasti.

Kodeks deca i mediji usvojen je 1993. godine. U medjuvremenu su se promenila deca ali još više mediji. Novi mediji donose nove rizike sa sobom, ukoliko se ne koriste na pravi način. Sve je više izazova i rizika, a sve manje informacija koje odrasli, i sami nesvesni novih tehnologija/medija mogu da pruže deci. Veliki problem koji se javlja je upravo medijska (ne)pismenost, koja u šumu obilja nefiltriranih informacija, dovodi decu i mlade u konfuziju.

„Na osnovu nedeljnog monitoringa štampe, koji smo uradili u periodu od 2-8. septembra, uvideli smo da veliki broj štampanih medija ne poštuje pravila izveštavanja o deci, krši zakone i etičke kodekse, a deca su, nažalost, najzastupljenija u crnoj hronici. S obzirom na to da danas jednom objavljena informacija ostaje dostupna javnosti “zauvek”, pitanje zaštite identiteta, dostojanstva, bezbednosti i svih drugih dečijih prava u medijima – postaje krucijalno važna tema“, kaže Božidar Dimić iz  Prijatelja dece Srbije.

Osnovna intencija Pravilnika je da u izmenjenoj društvenoj atmosferi i akterima, te promeni medijske situacije, informišemo predstavnike medija o fenomenu zaštite dece od zloupotreba dece u medijske svrhe, pogotovo u novim medijima, te da podsetimo na probleme i pravila o izveštavanju o deci u tradicionalnim medijima. Predstavnici medija su pozvani da podrže Pravilnik potpisivanjem Memoranduma o razumevanju i prihvatanju pravilnika, a uz obavezu da Pravilnik primene u svojoj svakodnevnoj medijskoj praksi.

Postavlja se, ipak, i pitanje kako najefikasnije zaštiti decu od zloupotrebe u medijima.

„Nema jednostavnog odgovora na ovo pitanje. Potrebno je ujednačeno delovanje, kako odgovornih institucija, tako i predstavnika medija, roditelja, vaspitno-obrazovnog sistema… Negde je ključno podrobnije praćenje i poštovanje već postojaće legislative, kao i oštrija kontrola i njeno unapređivanje.Na kraju i adekvatno sankcionisanje prestupa.Takođe, potrebna je i edukacija roditelja, jer nekad i sopstvenom neinformisanošću dozvoljavaju, pa čak i podstiču zloupotrebu dece u medijima“, objašnjava Dimić.

Najčešći oblici političke zloupotrebe dece se vide u situacijama kada se ona uključuju i upotrebljavaju u aktivnostima koje nisu u njihovu, no u korist, bilo pojedinaca ili stranaka. Deca se najčešće koriste kao dekor aktivnosti političkih aktera, njihove fotografije obravljuju se na društvenim mrežama političkih organizacija, a mediji izveštavajući sa takvih događaja, najčešće delimično ili u potpunosti otkrivaju identitet dece. Na taj način, politički akteri ‘’stiču poene’’ kod šire populacije, bez bilo kakve koristi po decu. Taj fenomen ne trebe mešati sa učešćem dece u donošenje politika za decu kao i njihovo aktivno učešće u svemu što ih se u društvenom smislu tiče.

„Pojava korišćenja i zloupotrebe dece u političke svrhe nije izum srpske političke scene. Ako pogledamo globalno, političari velikih svetskih sila koriste dece u političkim aktivnostima, znajući da na taj način stiču naklonost širokih narodnih masa. Poruka koju želimo da prenesemo političkim akterima u Srbiji je da deca ne smeju i ne treba da budu ukras političkih mitinga, sastanaka funkcionera, predizbornih kampanja… Samim tim, pozvali smo predstavnike političkih organizacija da podrže inicijativu, te potpišu Memorandum o razumevanju i prihvatanju Kodeksa o zaštiti dece od političkih zloupotreba“, ističe Božidar Dimić.

Projekat ,,Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe’’ realizuje se uz ekspertsku podršku koju pružaju BOŠ, BIRN i BFPE u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije “, uz podršku   američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).