Biro za društvena istraživanja pokreće Radnički panel!

Objavljeno: 5. maja 2022. godine

Na Prvi maj, međunarodni praznik rada, Biro za društvena istraživanja – BIRODI pokrenuo je „Radnički panel“, instrument, koji je s jedne strane u funkciji monitoriga položaja pripadnika sveta rada u Srbiji, a s druge socijalnog dijaloga izmedju sveta rada, sveta kapitala i države.

Cilj panela je da se uspostavi sistem za prikupljanje podataka o položaju radnika u Srbiji kako onih koji su članovi sindikata, tako i onih koji su sindikalno neorganizovani čemu je neretko prepreka nezakonita i nesankcionisana samovolja (su)vlasnika kapitala koji sprečavaju sindikalno organizovanje ili njegovo stavljanje pod kontrolu.
Svaki radnik koji postane član Radničkog panela će dobijati anekte kojima će se meriti pre svega: materijalni položaj radnika, uslovi rada, poštovanje zakona koji se (ne)posredno tiču radnika, ali i društveni položaj radnika i njihovih porodica pre svega u kontekstu društvene uključenosti. Svaki radnik koji ukaže na nezakonitosti biće zaštićen u skladu sa zakonom, pre svega Zakonom o radu, ali i Zakonom o zaštiti uzbunjivača.

BIRODI će se povodom ove inicijative obratiti svim sindikalnim organizacijama, neformalnim radničkim grupama, ali i Socio-ekonomskom savetu Vlade Republike Srbije želji da pomognu realizaciji ove inicijative.
Radnički panel kao model monitoringa će se zasnivati na objektivnom, sistematičnom, preciznom i proverivom prikupljanju podataka na osnovu koji će biti rađene analize, a potom i odgovorajuća zagovaranja promena institucionalnog i normativnog okvira sa namerom da se ostvari član 1 Ustava Srbije, koji ovu državu definiše i kao socijalno pravednu u kojoj su pravo na rad i pravo na štrajk ustavom garantovani, a prava radnika deo ljudskih prava!

Izvor: BIRODI